چگونه یک کمپین بازاریابی ویدیویی طراحی کنیم؟

بررسی اجمالی

«با شکست هنگام آماده شدن، آماده شکست می‌شوید». این جمله‌ای است که بنجامین فرانکلین گفته است. همین موضوع برای ساخت کمپین‌های بازاریابی ویدئویی نیز صدق می‌کند. اینکه ویدئوی شما متناسب با استراتژی بازاریابی‌تان باشد و تیم به خوبی سازمان‌دهی شده باشد، تنها دو مورد از چیزهایی است که قبل از فشردن دکمه ضبط ویدئو باید از صحت انجام آن مطمئن باشید. در همین رابطه کتابچه‌ای راهنما جهت آموزش مراحل اصلی این کار آماده کرده‌ایم.

 

آنچه خواهید آموخت:

  • روش شناسایی اهداف برای هر نوع ویدئو
  • روش آماده‌سازی ویدئو برای مخاطبان هدف
  •  نکاتی برای برگزاری جلسات طوفان فکری به منظور معرفی ایده اصلی ویدئو
  • بهترین روش‌ها برای اطمینان از درک مشترک پروژه بین اعضای تیم