ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری در دﻓﺘﺮ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ؟

مرور اجمالی

ساخت یک استودیو در محل کار باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های تیم و افزایش تولیدات ویدئویی خواهد شد. در کتابچه حاضر روش ساخت یک استودیوی ساده با حداقل امکانات در محل کار آموزش داده شده است. شما یاد می‌گیرید که چه اتاقی برای این منظور مناسب است؛ از چه تجهیزاتی استفاده کنید و چگونه همه این‌ها را تنظیم کنید تا فیلم‌برداری مطلوبی داشته باشید.

آنچه خواهید آموخت:

  • سایز مناسب اتاق برای برپایی استودیو
  • معرفی تجهیزات مناسب فیلم‌برداری با بودجه‌ای معقول
  • معرفی وسایل پیشرفته‌تر با صرف هزینه بیشتر
  • ترفندهایی برای بهبود صحنه فیلم‌بردار