گام اول: عضویت در کاویمو

برای عضویت در کاویمو و استفاده از سرویس ابتدا درخواست خود را از طریق فرم بخش تماس با ما ارسال نمایید.

در هنگام ارسال درخواست گزینه تماس شما با چه بخشی است؟ را بر روی ایجاد ساخت حساب کاربری قرار دهید.

 

بعد از ارسال تیم فروش کاویمو وب سایت شما را بررسی و در صورت تایید حساب کاربری شما را ایجاد می‌کند.