گام سوم: آشنایی با پنل مدیریت کاویمو

با ورود به بخش کاربری کاویمو شما با تصویر زیر مواجعه خواهید شد، جایی که در آن می توانید به بخش‌های مختلف کاویمو از آپلود ویدیو تا ویرایش پروفایل کاربری دسترسی داشته باشید.