چطور فاکتورهای صادر شده را مشاهده کنید؟

برای مشاهده فاکتورهای صادر شده ابتدا به پیشخوان کاویمو وارد شود. سپس بر روی آیکون پروفایل کاربری کلیک کنید.

 

سپس در پروفایل کاربری از منوی سمت راست گزینه فاکتورها را انتخاب کنید. بعد از انتخاب آن شما لیست فاکتورهای موجود را مشاهده می‌کنید. در صورت نیاز به جزئیات بیشتر مشاهده صورت حساب را انتخاب کنید.

 

نمایش فاکتور

 

در صورت تمایل می‌توانید در این قسمت و برای واریزی‌های خود فاکتور غیررسمی صادر کنید و برای دریافت فاکتور رسمی با پشتیبانی در ارتباط باشید.