آیا برای یک سایت می‌توانم از چند اکانتِ کاویمو استفاده کنم؟

خیر.

سوالات متداول