منظور از ترافیک مصرفی چیست؟

در کاویمو، ترافیک مصرفی، بر حسب تعداد دقایق مشاهدۀ ویدیو محاسبه می‌شود؛ به عنوان مثال اگر 1000 نفر و هر نفر 60 دقیقه از ویدیوهای شما را تماشا کنند، ۶۰ هزار دقیقه ترافیک مصرف شده است.

سوالات متداول