آیا می‌توانم درخواست پلنی خارج از پلن‌های فعلی داشته باشم؟

خیر.

سوالات متداول