پلنی که می‌خواهم، تکمیل ظرفیت شده. چه کار کنم؟

منابع هیچ سروری نامحدود نیست. کاویمو نیز از این قاعده مستثنی نیست. متأسفانه بعد از تکمیل ظرفیت، امکان پذیرش مشتریان بیشتر را نخواهیم داشت. با این حال شماره خود را به پشتیبانی معرفی کنید تا در اولین فرصت که سرویس آزاد شد، به شما اطلاع داده شود.

سوالات متداول