چرا فقط به سایت‌هایی با حداقل بازدید مشخص سرویس می‌دهید؟

چون اگر محدودیتی قائل نشویم، کیفیت سرویس پایین می‌آید. یک ISP وقتی بیش از ظرفیت پهنای باند، مشتری جذب کند، سرعت و پایداری سرویس برای همه مشترکین کاهش می‌یابد. ما نمی‌خواهیم کیفیت خدمات‌دهی به کسب‌وکارهای حرفه‌ای که به تازگی به کاویمو مهاجرت کرده‌اند، به خاطر مصرف بی‌رویه منابع، توسط حجم انبوهی از کاربران، در معرض خطر قرار گیرد. برای ما کاری نداشت که مثل بسیاری از سرویس‌ها، محدودیت خدمات‌دهی را برداریم و با کاهش کیفیت برای همه مشتری‌ها، سود بیشتری کنیم. سیاست ما این نیست که به هر قیمتی مشتری جذب کنیم!

سوالات متداول