آیا در صورت استفاده از کاویمو، ویدیوها را باید روی هاست خودم قرار دهم؟

خیر. ویدیوهای شما روی سرورهای کاویمو قرار می‌گیرند. در واقع هاست سایت شما جدا از سرورهای کاویمو است. شما فقط لینک ویدیو را داخل سایت خود قرار می‌دهید.

ترافیک مصرفی ویدیوها، روی سرورهای کاویمو محاسبه می‌شود و هزینه آن بر عهده مشترک است. در هر پلن، مقداری فضای پایه برای ذخیره‌سازی ویدیوها تعریف شده است. بعد از اتمام این فضا، به تعداد ساعات مورد نیاز می‌توانید فضای جدید بخرید. برای ترافیک، مقدار پایه وجود ندارد؛ باید مطابق تخمین خود از میزان بازدید از ویدیوهایتان، به تعداد دقایق مورد نیاز ترافیک بخرید.

نکته: مشترکان پلن‌های قدیمی (پایه، حرفه‌ای، آریان)، امکان افزایش تعداد ساعات ذخیره‌سازی ویدیو را ندارند؛ تنها می‌توانند به پلن‌های بالاتر ارتقاء دهند.

سوالات متداول