آیا دانلود نشدن ویدیوها، یک ادعای تبلیغاتی است یا واقعی است؟

ویدیوهای کاویمو قابل دانلود نیست؛ می‌توانید با هر روشی که دوست داشتید امتحان کنید.

سوالات متداول