فعال/غیرفعال کردن امکان دانلود ویدیو

ویدیوهای کاویمو در حالت پیش‌فرض غیرقابل دانلود هستند؛ مگر اینکه خودتان بخواهید با تیک زدن گزینهٔ فعال کردن دانلود ویدیو، این امکان را در اختیار کاربر قرار دهید. با فعال کردن این قابلیت، کاربر می‌تواند ویدیوی شما را در کیفیت‌های مختلف دانلود کند.