چگونه پخش ویدیو را فعال یا غیر فعال کنم؟

در صورتی که می‌خواهید ویدئویی را در سایت خود نمایش ندهید می‌توانید با فعال کردن عدم نمایش آن را نمایش ندهید.