فعال/غیرفعال کردن تایم‌لاین

برای بعضی از ویدیوها مثلاً ویدیوهای تبلیغاتی می‌خواهیم کاربر از اول تا آخر ویدیو را ببیند. برای این منظور باید نوار زمان و دکمهٔ عقب و جلو مخفی شود. شما می‌توانید با غیرفعال کردن تیک گزینه نمایش تایم‌لاین، این کار را در پلیر کاویمو انجام دهید.