چگونه تایم لاین را در پلیر فعال یا غیر فعال کنید؟

در خیلی از مواقع ما نیاز داریم برای اینکه کاربر تمامی ویدئو را مشاهده نماید. و امکان جلو بردن ویدئو را نداشته باشد. تایم لاین آن را غیر فعال کنیم. برای این کار در بخش سفارشی سازی ویدئو تیک گزینه نمایش تایم لاین را غیرفعال کنید.