پخش ویدیو فقط در دامنهٔ اختصاصی

بعضی اوقات می‌خواهیم ویدیو به جز سایت خودمان جای دیگری قابل پخش نباشد. برای این منظور آدرس دامنه‌هایی که می‌خواهید ویدیو فقط در آن‌ها پخش شود را مطابق تصویر زیر در قسمت مربوطه وارد کنید. برای بیشتر از یک دامنه، با کامای انگلیسی از هم جدا کنید.