تغییر ابعاد ویدیو

شاید بخواهید به جای اندازه واکنش‌گرا، اندازه ثابتی برای ویدیو انتخاب کنید. برای این کار مانند تصویر زیر اندازه ویدیو را می‌توانید به صورت دستی تغییر دهید. پیشنهاد می‌کنیم برای نمایش درست ویدیو روی همهٔ دستگاه‌ها، تا حد امکان از انجام این کار خودداری کنید.