اضافه کردن زیرنویس به ویدیوها

ویدیوی موردنظر را باز کنید و مطابق تصویر زیر روی دکمهٔ اضافه کردن زیرنویس جدید کلیک کنید. هر تعداد زیرنویس به هر زبانی که دوست داشتید اضافه کنید. اکنون وقتی کاربر ویدیو را پخش می‌کند، با کلیک روی دکمهٔ CC می‌تواند زیرنویس زبان دلخواه را انتخاب کند. در صورتی که نمی‌خواهید به کاربر حق انتخاب دهید، یکی از زیرنویس‌ها را تیک بزنید؛ در این حالت، هنگام پخش ویدیو، زیرنویس انتخاب شده به صورت اجباری نمایش داده می‌شود. هر گاه خواستید مجدداً به کاربر حق انتخاب دهید گزینهٔ خاموش را تیک بزنید.

 

زیرنویس ویدیو

در صورتی که هنگام اضافه کردن زیرنویس با خطایی مواجه شدید به مطلب زیر مراجعه کنید:

حل مشکلات رایج در زیرنویس‌های SRT