چگونه می‌توانم در فروش با کاویمو همکاری کنم؟

بعد از ثبت نام در کاویمو از طریق بخش اعتبار هدیه یک لینک در اختیار شما قرار می‌گیرد که شما می توانید برای همکاری در فروش از آن استفاده نمایید، کسانی که از طریق این لینک ثبت نام کنند، مشتریان شما می شوند و شما بابت خرید این مشتریان درصد همکاری در فروش دریافت می کنید.

 

 

میزان درآمد شما از هر فروش در کاویمو

فروش ماهانه ۱ تا ۳ مشتری ۲۰%

فروش ماهانه ۴ تا ۶ مشتری ۳۰%

فروش ماهانه بیش از ۶ مشتری در ماه ۵۰%

توجه: این مقدار درصد فقط برای پرداخت اول می‌باشد.